บริการขนส่งสินค้า

 • Home
 • Service
 • บริการขนส่งสินค้า

บริการขนส่งทางรถ

บริการขนส่งแบบไม่เต็มคันรถ

(Less Than Truck Load – LTL)

 • การคำนวณน้ำหนักตามพัสดุ Gross Weight
  คิดค่าบริการทุกๆ 500 กรัมของพัสดุ เช่น
  ชั่งได้จริง 9.3 กิโลกรัม จะคิดค่าบริการที่ 9.50 กิโลกรัม
  ชั่งได้จริง 9.8 กิโลกรัม จะคิดค่าบริการที่ 10.00 กิโลกรัม
 • การคำนวณหาค่าน้ำหนักตามปริมาตร Volume Weight
  น้ำหนักตามปริมาตร (กิโลกรัม) = กว้าง x ยาว x สูง x (เซนตีเมตร)/5,000
  *น้ำหนักที่วัดได้ระหว่าง 1 และ 2 ตัวไหนมีค่ามากกว่า จะนำค่านั้นมาคำนวณราคา

บริการขนส่งแบบเต็มคันรถ

(Full Truck Load – FTL)

 • กระบะ / 6 ล้อ / 10 ล้อ

บริการขนส่งสินค้าทางเรือ (Sea Freight Service)

บริการขนส่งแบบไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์

(Less Than Container Load – LCL)

 • สินค้าตั้งแต่ 1 คิวบิกเมตรขึ้นไ

บริการขนส่งแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์

(Full Container Load – FCL)

 • สินค้าตั้งแต่ 15 คิวบิกเมตรขึ้นไป
 • ขนาดตู้คอนเทนเนอร์
  20′ : ขนาด 2.3 x 5.9 x 2.3 เมตร ความจุ 25-30 คิวบิกเมตร
  40′ : ขนาด 2.3 x 12 x 2.3 เมตร ความจุ 50-60 คิวบิกเมตร
  40’HC : ขนาด 2.3 x 12 x 2.6 เมตร ความจุ 60-70 คิวบิกเมตร

บริการขนส่งทางเครื่องบิน (Air Courier)

เอกสารด่วน / พัสดุด่วน

 • จัดส่งเอกสารด่วน / พัสดุด่วน

รวมบริการทั้งหมดของ Margo Express