บริการด้านคลังสินค้า

  • Home
  • Service
  • บริการด้านคลังสินค้า

ย่างกุ้ง และ มัณฑะเลย์

เรามีคลังสินค้าของเราเอง สำหรับเก็บสินค้าเพื่อรอจำหน่ายออก พร้อมรายงานสต็อคสินค้า คลังสินค้าของเรามีระบบการจัดการที่ดี สามารถรองรับสินค้าจำนวนมาก พร้อมระบบรักษา

ประเภทการเช่า

  • การเช่าชั้นวางสินค้า (Shelving)
  • การเช่าเหมาตามขนาดพื้นที่

รวมบริการทั้งหมดของ Margo Express