ศูนย์กระจายสินค้า

  • Home
  • Service
  • ศูนย์กระจายสินค้า

ศูนย์กระจายสินค้า

เรามีบริการรับสินค้ามาเก็บที่คลังสินค้าของเรา แล้วจัดสรรสินค้าเหล่านั้นให้ถูกกับเป้าหมายปลายทาง เพื่อที่จะนำสินค้าเหล่านั้นส่งไปยังสาขาที่ใกล้เคียงกับที่หมายของท่าน หรือส่งไปยังลูกค้าปลายทางของท่านในวันเวลา และสถานที่ที่กำหนด

รวมบริการทั้งหมดของ Margo Express