บริการของเรา

  • Home
  • บริการของเรา

บริการขนส่งสินค้า

บริการขนส่งสินค้า

บริการขนส่งสินค้าไปพม่า ทางรถ, ทางเรือ และ ทางเครื่องบิน

View Details

บริการบรรจุสินค้า

บริการบรรจุสินค้า

บริการบรรจุสินค้า กล่องกระดาษ, ลังไม้แบบทึบ/โปร่ง, พาเลท

View Details

บริการด้านคลังสินค้า

บริการด้านคลังสินค้า

บริการคลังสินค้าในย่านสำคัญๆ เช่น ย่างกุ้ง และ มัณฑะเลย์

View Details

พิธีการศุลกากร

พิธีการศุลกากร

บริการจัดการเรื่องพิธีการศุลกากรขาเข้า และพิธีการศุลกากรขาออก

View Details

ศูนย์กระจายสินค้า

ศูนย์กระจายสินค้า

ศูนย์กระจายสินค้า ครอบคลุมทั่วเขตพื้นที่ในย่านเมืองธุรกิจ

View Details

ทำธุรกิจออนไลน์ที่พม่า

ทำธุรกิจออนไลน์ที่พม่า

บริการ E-Commerce ธุรกิจออนไลน์ ระบบจัดการ,ติดตามสินค้า

View Details

บริการอื่นๆ

บริการอื่นๆ

บริการขนส่งเพื่อจัดแสดงที่พม่า, จัดหาแรงงานขนถ่ายสินค้า

View Details

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ขอใบเสนอราคา