บริการอื่นๆ

บริการพิเศษจาก Margo Express

Margo Express ขอนำเสนอบริการสุดพิเศษ ดังนี้

บริการขนส่งสินค้าเพื่อจัดงานแสดงที่พม่า Oversea Tradeshows

  • จัดเตรียมเอกสาร ATA CARNET เพื่อส่งสินค้าไปจัดงานแสดงและส่งสินค้ากลับมา
  • สามารถนำเข้าประเทศพม่า และส่งกลับมาประเทศไทยได้โดยไม่ต้องเสียภาษีอากร

บริการจัดหาแรงงานขนถ่ายสินค้า

บริการแรงงานขนถ่ายสินค้าทั้ง แบบรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน และแบบเหมาจ๊อบ

รวมบริการทั้งหมดของ Margo Express