คำนวณค่าจัดส่ง

  • Home
  • คำนวณค่าจัดส่ง

คำนวณค่าขนส่งทางรถ (เบื้องต้น)

ท่านสามารถใส่ข้อมูลพัสดุของท่าน ได้แก่ น้ำหนัก, ขนาดความ (กว้าง x ยาว x สูง) จากนั้นเลือกปลายทาง เพื่อให้ระบบคำนวณค่าบริการขนส่งเบื้องต้นให้กับท่าน สำหรับการขนส่งทางรถ
(สำหรับการขนส่งทางเรือ และเครื่องบิน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ช่วยคำนวณค่าจัดส่งและทำใบเสนอราคา ได้ทาง โทรศัพท์. 089-885-0555)